Ҷустуҷӯ дар сомонаМахзани расмҳо

Ҳамкориҳо

            

Омори воридшудагон

Тарғиби таҷрибаи пешқадам дар Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соҳаи маориф.

Тарѓиби таљрибаи пешќадам дар Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф.

Раёсати донишкада тасмим гирифтааст, ки бо маќсади дарёфт ва ошкор сохтани омўзгорони боистеъдод, навовар, эљодкор ва баланд бардоштани маќому манзалати онњо дар љомеа, рушди фаъолияти касбии омўзгорон, тарѓиб ва пањн кардани таљрибаи пешќадами педагогї њар

њафта дарси кушоди омўзгороне, ки таљрибаи педагогиашон аз љониби

омўзгорони донишкада мавриди омўзиш ќарор дорад, роњандозї намояд. Чунин як дарси кушод санаи 2.06.2018 аз љониби омўзгори фанни таъриху њуќуќиЛитсейи№ 4 ш. Вањдат, Соњибова Њабиба ташкил ва гузаронида шуд.