Ҷустуҷӯ дар сомонаМахзани расмҳо

Ҳамкориҳо

            

Омори воридшудагон

Дарси сиёсӣ дар Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соҳаи маориф

Дарси сиёсї дарДонишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф

Мавриди зикр аст, ки раёсати донишкада бо таќозои замон љанбањои мухталифи соњаро ба риштаи тадќиќ кашидааст, ки он масъалањои такмили усули тарбияи маънавию ахлоќии наврасону љавононро фаро мегирад.

Вобаста ба тарѓибу ташвиќи асари Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї

Рањмон, «Чењрањои мондагор» соатњои сиёсї аз рўйи 25

мавзўъ барои омўзгорону кормандони донишкада ва шунавандагони курсњои такмили ихтисос ба роњ монда шудааст. Њар њафта рўзњои сешанбе ва љумъа дар доираи як мавзўъ аз љониби мутахассисони баландихтисос машѓулиятњо дар сатњи хуб ташкил ва баргузор карда мешаванд. Аз љумла, санаи 5.06.2018 соати сиёсї дар мавзўи “Носири Хусрав. Суханвари бузург ва марди андеша” дар доираи 80 нафар кормандону омўзгорон ва шунавандагони курсњои такмили ихтисос ташкил ва баргузор карда шуд.