Ҷустуҷӯ дар сомонаМахзани расмҳо

Ҳамкориҳо

            

Омори воридшудагон

.

Банер

КУРСЊОИ ОМЎЗИШЇ

Дар асоси шартномаи њамкорї байни Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф ва Донишгоњи давлатии Кемерова дар заминаи донишкада курсњои омўзиши «Забони русї» ва «Таърихи Россия» бо љалби мутахассисони касбии донишгоњи мазкур барои 50 нафар омўзгорони МТМУ-и ш.Душанбе ташкилу баргузор карда шуд.

Ба омўзгорону шунавандагони курсњо оид ба нозўкињои таълими фанни забони рўсї дар муассисањои таълимї ва масъалањои мубрами таърихи Россия корњои фањмондадињї гузаронида шуд. Пас аз хатми омўзиш омўзгорон бо шањодатномаи намунаи давлатии Донишгоњи давлатии Кемерова сарфароз гардонида шуданд.

Бояд хотиррасон, намуд, ки Донишгоњи давлатии Кемерова яке аз муассисањои тањсилоти олии Федератсияи Россия шарики доимии Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф, дар баландбардории мањорати касбии омўзгорон ба њисоб меравад.